Jdi na obsah Jdi na menu
 


Karel Rutzky von Brennau

zamek-1927.jpgDobové noviny „Přítel dělníků“ píší: „Andreas Rutzky mistr byl ve zdejším závodě (Vítkovické železárny) skoro 50 roků a byl též Jeho Veličenstvem zlatým křížem záslužným vyznamenán. Vzorný ten znamenitý muž měl rovněž chvalně známého syna, z něhož ostatně ještě za života měl radost (jednalo se o generála dělostřelectva Andease Rutzkého šlechtice von Brennau (* 1828 v Bílovci) jako i z ostatních synů svých, mužů to vyjímečných a často vyznamenaných...“ Byli to Vincent (*1831), Edmund Rutzky šlechtic von Brennnau (*1834) stejně jako starší bratr byl důstojníkem u dělostřelectva, jeho ženou byla Serafína baronka von Mayrhofer dcera ředitele vysokých pecí ve Vítkovicích, Karla von Mayrhofera. Pak přišla na svět dcera Thekla (*1838) a nejmladší Karl (*1843). Jednině nejmladší výhonek rodu Karl se vydal v otcových stopách a stal se rovněž zámečnickým mistrem. Karlova sestra Thekla se roku 1862 provdala za vídeňského továrníka Josefa Koppitze, jehož rod pocházel z Holčovic. Josef Koppitz byl majitelem továrny na šicí stroje se sídlem Gumpendorferstrtasse 153, Vídeň. Karel Rutzky se svým švagrem založili v Opavě novou továrnu na šicí stroje s honosným názvem „Karl Rutzky, továrna na šicí stroje, první v Rakousku – Uhersku“. Firma si vedla velice dobře a záhy otevírají další pobočku ve Vídni na Magadalenestrasse, ale taky zavádějí do výroby různé nové stroje a vylepšení, aby měli náskok před konkurencí.
Dne 1. března 1907 umírá v Opavě ve věku 63 let továrník Rutzky. Vedení továrny na šicí stroje „Karl Rutzky & Co.“ v Opavě a vídeňské pobočky přechází na jeho syna Karla.
Firma Karel Rutzky & Co.se později sloučila s dalším známým výrobcem šicích strojů na území tehdejšího Rakouska – Uherska, firmou E.Kohn und Mittler – Silesia a Karel Rutzky se stává v nové korporaci obchodním ředitelem. Toto spojení však nemá dlouhého trvání, 28. února 1910 Karel Rutzky informuje své obchodní partnery, že odchází ze společné firmy Silesia a bude nadále podnikat pod starou obchodní značkou „Karel Rutzky & Co.“. Osud firmy Rutzky se naplnil předčasnou smrtí mladého továrníka. Karel Rutzky jun. opustil navždy tento svět 21.ledna 1911 ve vídeňské Všeobecné nemocnici. Bylo mu 37 let.
Firma vyhlásila úpadek 30. dubna 1911.

annoshow--5-.jpgJeho bývalí společníci E. Kohn & Mittler se v roce 1913 za účasti Moravské agrární a průmyslové banky sloučili s firmou Rezler a Komárek a vznikla akciová společnost „Minerva“. Počáteční kapitál byl ustaven ve výši 1.000.000 K rozdělený na 2.500 akcií po 400 Kč. Na začátku války byla výroba šicích strojů utlumena a kapacity využity pro válečnou výrobu. V roce 1918 byl zvýšen kapitál o 1.000.000 Kč a v roce 1920 na 4.000.000 Kč vydáním 5.000 nových akcií. Ze zvýšení kapitálu bylo financováno zakoupení zařízení z maďarské továrny na šicí stroje „Adria“ v Budapešti. Kapacita se výrazně zvýšila. V roce 1920 bylo vyrobeno 25.000 strojů, poté až 50.000 strojů v sedmi typech.