Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vok I. z Kravař "Otec zakladatel"

„Otec zakladatel“

V roce 2021 oslaví město Bílovec 700 let od svého založení. Tradičně se založení města připisuje Vokovi I. z Kravař na což by také ukazovalo  nejstarší doložené německé pojmenování Bílovce - Woogstadt nebo Wockinstat. Poprvé je Bílovec zmiňován v ojedinělé listině z 28. července 1324  kdy Vok z Kravař prodává svému věrnému služebníku Jindřichu Dominiku Wibingerovi fojství v Pustějově. Jako svědci pořízení jsou uváděni fojti Arnold z Fulneka a Matouš z Bílovce…

A kdo byl vůbec „otec zakladatel“?

vok-i.-z-kravar.jpgPáni z Kravař byli jednou z větví staročeského rodu Benešoviců. Na počátku 15. století jim náležela zhruba pětina Moravy a zastávali místa státníků, vojenských a církevních hodnostářů. Jejich znakem byla stříbrná zavinutá střela na červeném štítě.

Zakladatelem rodovém moci byl Vok I. z Kravař, věrný stoupenec krále Jana Lucemburského. Datum narození ani rodiče tohoto mocného šlechtice se nikde neuvádějí. Jisté je jen to, že roku 1308 získal Vok z Kravař od templářů do nájmu vsetínské panství.

Pan Vok I. se stále více a více zaplétal do osidel lucemburské politiky. Ač byl Vok z Kravař oporou panovníka, jeho služby nebyly nikdy nezištné. Tak bychom mohli okomentovat Vokovu honbu za majetkem, úřady a tituly (1316 podkomoří království českého, 1324 nejvyšší komorník olomoucké cúdy – zemského soudu).

V roce 1312 podnikl král Jan Lucemburský trestnou výpravu proti odbojné šlechtě na Moravě. Král nechal zkonfiskovat majetek Friduše z Linavy, mezi který patřil hrad Plumlov, Drahotuš a Helfštýn. Tento obrovský majetek získal právě králův věrný služebník Vok z Kravař.

Dalším výrazem ocenění jeho zásluh se stala skutečnost, že kolem roku 1316 získal do své držby panství Fulnek a území kolem Bílovce, údajně zkonfiskované Jindřichovi z Lichtenburka kde nechal založit nové město, nazvané po sobě Wockenstat.  O jeho věhlasu svědčí, že se svým synem Janem z Kravař podepisoval v roce 1323 mezistátní smlouvu mezi králem Janem Lucemburským, uherským panovníkem Karlem I. a rakouskými vévody.

Vok I. z Kravař zemřel na počátku roku 1329, protože toho roku založili jeho synové záduší  fulnecké faře pro věčnou spásu duše jejich otce.

Páni z Kravař obdařili město Bílovec pávem odúmrti ( 1383 stavba městských hradeb), výročními trhy a mimo jiné mu dali také svůj znak – zavinutou střelu. Ten je doložen v otisku městské pečeti na listině z 15. června 1440, ale také přímo na originále městského pečetidla, do něhož je vyrtý raně gotický štít, nesoucí znamení zavinuté střely.znak-panu-z-kravar.jpg