Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jaroslav Oderský z Lidéřova - Vzácné hodiny bíloveckého šlechtice

13. 6. 2022

Vzácné hodiny bíloveckého šlechtice

V květnu roku 2022 se nám ozval pan Alex McWhirter, který pracuje pro malé muzeum Moyse's Hall ve východní Anglii. Ve sbírkách jejich muzea se nalézají velice vzácné hodiny, které prokazatelně patřily majiteli bíloveckého panství rytíři Jaroslavu Oderskému z Lidéřova. Na orlojích je vyryt letopočet 1541. Na schránce hodin (orloje) jsou erby Oderských z Lidéřova, Bítovských z Bítova, Rotemberků z Ketře nebo pánů ze Zvole.

hodiny-1.pngNyní se musíme vrátit v čase o více jak 480 let. Bartoloměj Paprocký z Hlohol v knize „Zrcadlo slavného Markrabství moravského“ pro nás zachoval zmínku o erbovní galerii, která se nalézala v kostele sv. Mikuláše: „Tam [v Bielovciv kostele jest vývod jeden dávný vymalovaný: nejprvé erb panuov z Šternbergka, panův z Kolovrath, panův z Bozkovic, panův Oderskych z Lideřova, panův Pogorellův, panouv ze Zvole, panův Rotmbergkův, panův Bitovských z Bitova a poslední panuov Šelihův z Ržuchova. A to jest byl vývod pana Václava z Fulštejna a na Bělovci, manželka jeho byla první z rodu panův Šeňkův z Statenburgku a druhá panův Cetrysův, od kteréž zůstali Jiřík a Frydrych z Fulštejna." Paprockého zpráva představuje pravděpodobně jediný dochovaný popis dnes již neexistující znakové galerie, která se nacházela někde uvnitř kostela sv. Mikuláše v Bílovci. Mocný rod Fulštejnů se v průběhu několika let dostali do finančních obtíží, které vrcholí roku 1543 prodejem Bílovce Janovi Oderskému z Lideřova. Pozornosti většinou uniká Oderského příbuzenský vztah k Fulštejnům, jeho druhou manželkou totiž byla Eliška z Fulštejna z linhartovské linie. Po Janově brzkém úmrtí ještě v roce 1543, se Bílovce ujal nejstarší syn Jaroslav Oderský z Lidéřova (majitel vzácných hodin). Ani on však nedržel panství dlouho, protože 15. srpna 1548 byl v Bílovci zavražděn. Jeho majetku se na místě nezletilých sourozenců ujali správci, kteří roku 1554 Bílovec prodali Mikuláši Pražmovi z Bílkova.

image1.jpegJan Oderský z Lidéřova měl zřejmě v úmyslu zřídit v bíloveckém kostele sv. Mikuláše rodinné pohřební místo, které nechal vyzdobit malovaným vývodem svým i svých dvou manželek.
V bíloveckém kostele byl však z celé rodiny pohřben pouze on a jeho nejstarší syn Jaroslav.

Stručný popis hodin Jaroslava Oderského z Lidéřova: Cylindrové hodiny německé výroby, které mají galvanovanou schránku. Ciferník má dva kapitulní prsteny. Jeden představuje 2 části po 12 hodinách, známé jako ‚České‘ nebo běžněji ‚italské hodiny‘, čas měřeno od západu slunce. Druhá část prstenu ukazuje 24 hodin „německý“ čas, měřeno od půlnoci do poledne. Vnitřní prsten by měl být nastavitelný tak, aby oba, český a německý čas, bylo možno číst současně. To je zřejmě poměrně unikátní pro „České“ hodiny tohoto období.